Wat zou een computer over jou vertellen, gebaseerd op informatie die online over jou te vinden is? Verschillende bedrijven maken bij sollicitaties gebruik van deze toepassing van kunstmatige intelligentie. Dit zijn volgens onderzoekers de mogelijke gevolgen voor sollicitanten.

‘Peter is sociaal, bedachtzaam, stabiel en dominant. Hij is evenwichtig en gewetensvol. Het liefst doorgrondt hij eerst het proces alvorens hij een besluit neemt.’ Deze analyse is niet gemaakt door een persoon. Ook gaat het niet om uitslagen van een zelf ingevulde persoonlijkheidstest. Nee, deze analyse komt van Humantic AI, een bedrijf dat sollicitatiekandidaten door middel van kunstmatige intelligentie analyseert op grond van informatie op LinkedIn, Twitter en in de Google-agenda.

AI (artificial intelligence of kunstmatige intelligentie) betekent dat computers besluiten nemen op basis van de regels die mensen programmeren. Waar die intelligentie precies begint, is niet duidelijk, maar een serie beslisregels vormt een algoritme dat veel sneller selecteert dan mensen. Zo kun je heel eenvoudig uit een arsenaal cv’s kandidaten selecteren op vaardigheden en ervaring. De mogelijkheid is er ook om dat te doen op leeftijd, geslacht en afkomst, maar dat is discriminatie.

De inzet van AI bij sollicitaties is niet nieuw. In 2017 zetten Unilever en ING al AI-analyse in bij videosollicitaties. Maar vier jaar later gaat het gebruik van kunstmatige intelligentie verder dan alleen het beoordelen van binnenkomende cv’s: ook de socialemediakanalen van kandidaten worden geanalyseerd met behulp van AI.

Dat is geen gekke ontwikkeling, als je bedenkt dat 70 procent van de werkgevers informatie opzoekt over sollicitanten op sociale media, zoals bleek uit een enquête van CareerBuilder. Werkgevers bekijken vooral openbare berichten van sollicitanten en proberen op die manier iets te weten te komen over het karakter en de werkhouding van de kandidaat. 20 procent van deze (Amerikaanse) werkgevers werd zelfs online vrienden met sollicitanten om toegang te krijgen tot afgeschermde informatie op Facebook, Twitter en Instagram.

Door admine