Polen moet de Europese Commissie 500.000 euro betalen per dag dat het bruinkool blijft opgraven in een mijn in het dorpje Turów. In maart vorig jaar verlengde Polen de concessie voor de mijn met zes jaar zonder te onderzoeken of dat schadelijke gevolgen op de omgeving zou kunnen hebben. Daarmee overtrad het land de Europese wetgeving.

De zaak werd aangespannen bij de Europese Commissie door de Tsjechische regering. Die wil niet dat Polen de mijn, die op 20 kilometer van de Tsjechische grens ligt, openhoudt zonder rekening te houden met de eventuele gevolgen voor Tsjechië.

De Europese Commissie oordeelde dat Polen daarmee inderdaad de wet heeft overtreden, want er moet altijd een milieueffectenrapportage gemaakt worden. Daarop stapte Tsjechië naar het Europese Hof van Justitie met de vraag om de sluiting van de mijn te eisen.

In mei ging het Hof mee in die vraag en droeg het Polen op de mijn onmiddellijk te sluiten. Dat deed het land niet met de argumentatie dat de mijn belangrijk is voor de energievoorziening in Polen en werk creëert. Maar het Hof wees die argumenten af en veroordeelde Polen maandag tot een dwangsom van 500.000 euro per dag dat de mijn openblijft. De Poolse regering reageerde maandag dat de mijn gewoon openblijft ondanks de dwangsom, “die disproportioneel en niet rechtvaardig is”.

Door admine